juli 08

I løpet av én sommeruke fikk blodbanken i Sykehuset Østfold hele 200 nye blodgivere

På bildet – Seksjonsleder Bjørg Kari Bolstad er imponert over givergleden i Østfold. Foto via sykehuset Østfold

Takk

I løpet av én sommeruke fikk blodbanken i Sykehuset Østfold hele 200 nye blodgivere opplyser sykehuset på sine nettsider;

  • Østfoldingene er blant de beste i landet på å gi blod, sier seksjonsleder Bjørg Kari Bolstad i senter for laboratoriemedisin.

Blodoverføring er en uerstattelig del av moderne medisinsk behandling, og i motsetning til mange andre livsviktige legemidler, kan ikke blod fremstilles kunstig.

  • Mange kan ikke overleve uten blodoverføring. Disse er helt avhengig av hjelp fra blodgivere. Derfor er det helt fantastisk at så mange østfoldinger ønsker å bidra, sier Bolstad.

Blir grundig vurdert

I løpet av én uke i juni var det 200 personer som meldte seg til tjeneste i Østfold etter den internasjonale blodgiverdagen.

Stort sett kan alle friske mennesker mellom 18 og 60 år begynne å gi blod, og dette kan man fortsette med til man har fylt 70 år. Man må ha norsk personnummer og beherske språket godt, siden spørsmålene man må besvare ved hver blodgivning er på norsk.

  • Det er alltid to hovedhensyn vi på blodbanken tar; blodgivingen skal ikke være til skade for giveren og heller ikke mottakeren av blodet. Derfor foretar vi en grundig vurdering av hver giver. Så det vil ta litt tid før de som har meldt seg som nye blodgiverne, får beskjed om de kan gi blod, sier Bolstad.

9000

I dag er det 9000 aktive blodgivere i Østfold. Og hvert år må korpset fornyes med 1000 nye givere, for å erstatte de som må pensjoneres.


Her kan du lese mer via sykehusets nettsider