juli 10

Fraråder bading i Tunevannet

Tunevannet er et av Sarpsborgs mest populære badesteder. Nå har blågrønnalgene igjen spredt seg. Kommunen sjekket Tunevannet tirsdag 9.juli og så ikke alger i vannet, men onsdag 10.juli ble de observert. Derfor fraråder kommunen nå bading i Tunevannet inntil blågrønnalgene er borte skriver kommunen på sine nettsider.

Kan være farlig å svelge

Blågrønnalger kan være skadelig ved svelging av vann som inneholder toksinene og ved direkte kontakt med ømfintlige hudområder. Spesielt bør man være forsiktig med små barn og hunder som lett svelger vann.

Symptomer på eksponering kan være:

Hudirritasjoner, blemmer, sår hals

Oppkast, diare, sterke magesmerter

Feber, astma, svimmelhet, muskelkramper

Følges opp

Tunevannet overvåkes nøye, siden blågrønnalger er et tilbakevendende problem. Siktedypet sjekkes hver uke fra brygga ved Roklubben. Skjer det endinger i vannkvaliteten, befarer kommunen Tunevannet flere ganger i uka.

Advarselskilt

Ved oppblomstring av alger setter kommunen opp skilt som fraråder bading i Tunevannet raskest mulig. Se etter skilt ved badebrygga og den lille stranda mellom Roklubben og pendlerparkeringsplassen.


Foto via Sarpsborg kommune