juli 15

Inntaket til videregående skole er klart

Tekstmeldingene blir sendt ut mandag 15.juli, og du som har søkt kan logge deg inn på http://www.vigo.no for å se resultatet og bekrefte at du tar imot den tildelte plassen eller om du sier den fra deg skriver Østfold fylkeskommune i en melding.

Mandag

I dag får alle som har søkt videregående opplæring i Østfold svar på om de har fått ønskene sine oppfylt. Alle som har søkt videregående opplæring for første gang (3500 søkere) har fått tildelt skoleplass, melder seksjonssjef Bjørn Magnus Johansen.

Det er under 100 søkere til det andre og tredje året som ikke har fått tildelt skoleplass ved hovedinntaket, og som det jobbes med å gi plass frem til suppleringsinntaket 9. august.

Totalt har 11 198 søkt videregående opplæring i Østfold. Av disse har 10.634 ungdomsrett.

Husk å svare senest 22 juli

Svar så fort som mulig og senest 22 juli, hvis ikke mister du plassen.

Skolestart

Skolestart er 19. august

Aktuell link