juli 18

Ga ut feilaktige parkeringsbøter under Tall Ships Races

Under første dagen av TSR ble det feilaktig skrevet ut bøter på grusplassen på Værste.

Ettergi

Q-Sec som har gitt bøtene vil ettergi disse, men er avhengig av at du klager opplyser Fredrikstad kommune i en artikkel.

Se på boten (den gule lappen) hvordan du går frem for å klage.


aktuell link

Foto via Fredrikstad kommune