juli 21

Husk hus­or­dens­reg­le­ne når du skal leie ut

Forbrukerrådet har opplevd en kraftig økning i antall spørsmål på telefon og nett om husleie hittil i år. Økningen er på 45 prosent i forhold til i fjor. En undersøkelse viser at utleier opplever større problemer med leietaker enn motsatt skriver Forbrukerrådet i en artikkel;

— Utleiere forteller at de har problemer med rot og uorden med den som leier. Dette kan utleier unngå ved å legge ved klare husordensregler i tillegg til leieavtalen. Vår undersøkelse viser at ni av ti bruker skriftlig avtale, sier seniorrådgiver og jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Husleie-regler

Vi har fått 1714 henvendelser om husleie det første halvår av 2019. De fleste tar kontakt om feil med boligen, oppsigelse eller depositum.

Her finner du Forbrukerrådet husleieavtale.

Leietakere er slappe med å betale

Undersøkelsen viste også at nesten halvparten av utleiere opplevde problemer med for sein betaling og litt under en fjerdedel kan fortelle at husleien ikke ble betalt i det hele tatt.

— Flere seine eller manglende betaling kan gi grunn til å kaste ut leietaker. Hvis du vil bli boende, må du passe på å betale leien innen fristen. I standardkontraktene kan utleieren ta inn en klausul som gir mulighet til få hjelp av myndighetene til å kaste ut dårlige betalere. Legg husleien som fast betaling i banken din, og helst rett etter du mottar lønn eller studielån, foreslår Iversen.

Unge leier bolig

En av fem leier bolig i Norge. Blant unge i aldersgruppen 18 til 29 år leier nesten halvparten og halvparten av dem igjen bor i kollektiv:

— Å leie i kollektiv er en trygg og rimelig form å bo på. De fleste har avtale direkte med utleier, som gjør at du slipper å dekke andres utgifter. Hvis dere inngår fellesavtale, er det viktig å unngå å sitte igjen med ansvaret for andre personers gjeld. Det er heller ikke lurt å ta på deg ansvar for å kreve inn strøm og leie for hele kollektivet, råder Iversen

Leietips for studenter

•Se boligen før du undertegner. Se etter tegn på fukt.

•Les husleieavtalen. Sjekk hvordan du sier opp, hva den dekker, om du har noen forpliktelser som snømåking og ordensregler for boligen.

•Ikke betal depositum til utleier, men sett det inn på depositumkonto i ditt navn.

•Fotografer skader på boligen med utleier ved inn- og utflytting.

•Ikke ta på deg ansvar for andre hvis du flytter inn i et kollektiv. Be om at hver enkelt skal ha egen kontrakt med utleier.

•Betal husleien innen fristen.