juli 31

Østfold kollektiv: Positiv passasjerutvikling i Østfold første halvår

Det ble registrert totalt 4 mill reiser med lokalbussene til Vy første halvår 2019 sammenlignet med samme periode i fjor. Dette gir en passasjervekst på 2,5% opplyser Østfold kollektiv.

Antall ordinære reiser var 2,935 mill som gir en økning på 3,4%, mens antall skolereiser var 1,13 mill som gir en økning på 0,4%.

Nedre Glomma

Nedre Glomma hadde en passasjervekst på 1,4%. Her ble det registrert en nedgang i skolereiser på 3,7% og en økning i ordinære reiser på 2,9%.

Moss

I Moss var det en nedgang på 3,3%. Metrolinje 20 hadde en liten økning på 0,2% mens linje 21 hadde en nedgang på 6,7%.

Halden

Halden hadde en økning på 2,8%. Her hadde Ring 1 (linje 30) en nedgang på 7,7% mens Ring 2 (linje 31) hadde en økning på 7,5%.

aktuell link

https://ostfold-kollektiv.no/nyheter/positiv-passasjerutvikling-i-østfold-foerste-halvaar/

Dobling av antall bussreiser under Tall Ships Races i Fredrikstad

Det ble registrert totalt 46.594 passasjerer med lokalbussene i Nedre Glomma i løpet av Tall Ships Races 11.-14. juli. Dette er en dobling sammenlignet med samme periode i fjor opplyser Østfold kollektiv.

Flotte skuter, fint vær og 10 kronerstilbud på bussen har gitt gode resultater for busstrafikken, sier en fornøyd Kjetil Gaulen i Østfold kollektivtrafikk.

De tre linjene 1 og 2 mellom Sarpsborg og Fredrikstad og linje 7 Moum-Fredrikstad-Rekustad hadde alene over halvparten av passasjerene.

Vi har hatt kapasitetsproblemer på enkelte linjer og det har dessverre blitt en del ventetid for noen kunder, men i all hovedsak har busstrafikken gått som planlagt i disse dagene.

En av erfaringene fra forrige arrangement i 2014 var at tilbudet med VY linje 6 mot Hvaler hadde for dårlig kapasitet. I år er det derfor satt inn flere avganger mellom Skjærhalden og Fredrikstad, noe som har bidratt til mindre ventetid ved fulle busser. Det er også vært for dårlig kapasitet i områder med mye hyttefolk, blant annet på linje 114 fra Engelsviken og linje 115 fra Vikane.

Fornøyd

Vi må si oss fornøyd med resultatet og gjennomføringen, samtidig som vi også tar med oss de negative tilbakemeldingene om busstilbudet fra årets arrangement til fremtidige skutefester, avslutter Gaulen.

aktuell link