august 02

Også i år er politiet til stede med betydelige ressurser under Norway Cup

Også i år er politiet til stede med betydelige ressurser under Norway Cup opplyser Politidirektoratet i en artikkel;

Imponert

– Jeg er imponert over Oslo politidistrikts innsats under Norway Cup, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Det er et myldrende liv på Ekebergsletta i Oslo nå om dagen. I underkant av 30.000 barn og unge, samt lagledere, foreldre og tilskuere er samlet til en av verdens største fotballfester. Her er også politiet til stede med ikke mindre enn to politistasjoner. «Sikkerhet med et smil» er Oslo-politiets Norway Cup-motto.

Veteran på plass

Leder for styrken er politioverbetjent Morten Østraat. Han er til stede på Norway Cup for 29. gang som politimann, og gleder seg over å bidra til at arrangementet kan foregå i trygge og verdige rammer. Ingen steder i Norge er det så mange politifolk til stede på et så lite område.

– Det som er unikt med Norway cup er at vi er så mange politi på jobb på et såpass begrenset areal. Det betyr at vi muligheten til å være i forkant hvis det skulle skje noe, og vi har ressurser til å følge opp hendelser som måtte oppstå, sier Østraat.

Statsminister Erna Solberg var til stede som lagleder for kjendislaget som spilte onsdag, og slo av en prat med politidirektør Benedicte Bjørnland.

Digitalt på sletta

Onsdag besøkte politidirektør Benedicte Bjørnland Norway Cup. Hun fikk en omvisning i politiets to provisoriske politistasjoner, en «hovedstasjon» og en stasjon for Oslo politidistrikts nettpatrulje. Bjørnland mener at det er viktig for politiet å være synlig til stede på et arrangement som dette.

– For det første skaper det trygghet og bidrar til å forebygge uønskede hendelser. For det andre får politiet en helt spesiell kontakt med barn og unge, som ser at terskelen for å snakke med politiet er lav. Smilende politifolk og vår digitale tilstedeværelse over hele sletta gir oss god kontakt med publikum, sier politidirektøren.


Alle foto via Politiet / K.M Hansen | aktuell link