august 06

Husk å søke skoleskyss

Husk å søke skoleskyss

Alle elever i videregående skole, både gamle og nye, må selv søke om gratis skoleskyss via MinSkyss. Det opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel.

Husk å søke så snart du har fått beskjed om hvilken skole du skal gå på.

Du har rett til gratis skoleskyss dersom du har mer enn 6 kilometer gangavstand hver vei mellom hjem og skole. Dette fastsettes ved kartmåling.

MinSkyss

Alle søknader må legges inn av elevene selv via «MinSkyss», som er en nettbasert løsning.

MinSkyss beregner automatisk om du har mer enn 6 kilometer gangavstand mellom hjem og skole. Privat oppmåling godtas ikke.

Her søker du skoleskyss via MinSkyss

Hvem skal søke i MinSkyss?

Elever som har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole (fastsatt ved kartmåling)

Elever som har skyss i dag og som skal fortsette som skysselever neste år

Elever som går på 10. trinn i grunnskolen og skal begynne på videregående skole

Ved spesielle behov kan du søke om unntak fra kilometer-regelen. Da tar du kontakt med din videregående skole, som hjelper deg med søknad.

Følg statusen i MinSkyss

Du kan selv følge med på behandlingen av søknaden i MinSkyss. Her kan du også se busskortnummeret og om bussdelen i skolekortet er aktivt. Hvis hjemadressen eller skolen endrer seg, må du endre søknaden så raskt som mulig.

Rutetider skolebuss

Rutetabeller og busstider for skolebussene finner du hos Østfold kollektivtrafikk

Skolekort

Ved skolestart vil alle elevene i de fylkeskommunale videregående skolene motta et elektronisk skolekort som brukes som skolebevis, lånekort på skolebiblioteket og som busskort. Når søknad om fri skoleskyss er innvilget, vil bussdelen av skolekortet bli aktivert.

aktuell link | Østfold fylkeskommune