august 10

Alle kvalifiserte søkere med ungdomsrett har nå fått tildelt skoleplass

Suppleringsinntaket viser at alle kvalifiserte søkere har fått tildelt skoleplass ved videregående skoler i Østfold. 89 prosent av disse har fått sitt førsteønske, 7 prosent andreønske og 4 prosent tredjeønske oppfylt.

Jobbes

Det jobbes nå frem til skolestart med å ta inn kvalifiserte søkere uten ungdomsrett til ledige skoleplasser opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel.

I alt er det gitt tilbud til 10168 søkere, melder seksjonssjef Bjørn Magnus Johansen.


aktuell link | Østfold fylkeskommune