august 12

Oppstart for videregående, fagskole og folkehøyskole

Mandag 19. august er det skolestart for de videregående skolene og Skjeberg folkehøyskole. Fagskolen i Østfold fra 16. august til 26. august opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel:

Her finner du tidspunkt og sted.

Videregående skoler starter mandag 19. august

Dersom du ikke har mulighet til å møte første skoledag, må du gi beskjed til skolen. Gir du ikke beskjed risikerer du å miste plassen.

Askim videregående skole

Kl. 09.00 – Vg1 og kombinasjonsklasser

Kl. 10.00 – Vg2 og voksenopplæring

Kl. 11.00 – Vg3, inkludert klasse for minoritetsspråklige med videregående fra hjemlandet.

Vg3 fagopplæring i skole får nærmere beskjed om oppstart.

Alle møter i skolens idrettshall i bygg F.

Borg videregående skole

Kl. 08.15 – Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Kl. 08.15 – Vg1 Helse- og oppvekstfag

Kl. 09.00 – Vg1 Teknikk- og industriell produksjon

Kl. 09.00 – Vg1 Elektrofag

Kl. 10.00 – Vg2 Bygg- og anleggsteknikk

Kl. 10.00 – Vg2 og Vg3 Helse- og oppvekstfag

Kl. 11.00 – Påbygning til generell studiekompetanse

Kl. 12.00 – Vg2 teknikk- og industriell produksjon

Kl. 12.00 – Vg2 og Vg3 elektrofag

Kl. 08.00 – 14.30: Elever til spesialpedagogisk avdeling naturbruk, møter på E-blokka

Elever til vg3 fagopplæring i skole får nærmere beskjed.

Voksenopplæring får nærmere beskjed. Se også skolens nettsider http://www.borg.vgs.no

Lærlinger mottar brev med informasjon om skolestart.

Frederik II videregående skole

Kl 09.00 – Vg1 møter i gymsal på avdeling Frydenberg

Kl 10.00 – Vg2 og Vg3 møter i klasserom. Oppslag på ytterdør om hvilket klasserom

Glemmen videregående skole

Kl. 08.30 – Vg1

Kl. 10.30 – Vg2

Kl. 12.30 – Vg3

Oppmøte i skolens elevsenter

Greåker videregående skole

Kl. 08.30 – Vg1 møter i gymsalen. Herfra fordeles elevene til programområder og klasser

Kl. 08.30 – Vg3 påbygg møter i G-auditoriet

Kl. 09.30 – Vg2 og Vg3 møter på klasserommene. Informasjon om rom kommer ved skolestart

1.skoledag varer til kl. 15.30 for alle elever.

Halden videregående skole

Kl. 09.00 – Vg1-elever på Porsnes møter i Idrettshallen på Porsnes

Kl. 09.00 – Elever på forsterka avdeling, møter på Risum, kantina

Kl. 10.00 – Alle elever på Risum, møter i Risum, kantina på Risum

Kl. 11.00 – Vg2- og Vg3-elever på Porsnes møter i Idrettshallen på Porsnes

Elever på Tosterødberget, Halden fengsel, voksenopplæring og Vg3 fagopplæring i skole får nærmere beskjed om oppstart.

Kalnes videregående skole

Kl. 08.30 – Vg1

Kl. 12.00 – Vg2 og Vg3

Elevene møter i aulaen.

Kirkeparken videregående skole

Kl. 08.00 – Vg1 møter i Fugleberget (i inngangspartiet)

Kl. 09.00 – TO elever møter i Fugleberget

Kl. 10.00 – Vg2 og Vg3 møter på sine klasserom

Malakoff videregående skole

Kl. 09.00 – Vg2 og Vg3

Kl. 12.00 – Vg

Elevene møter ved skolens kantine.

Mysen videregående skole

Kl. 08.30 – Vg1

Kl. 09.00 – Vg2 og Vg3

Elevene møter i skolegården.

St. Olav videregående skole

Felles oppmøte i aulaen.

Kl. 09.00 – Vg1 i aulaen

Kl. 10.30 – Vg2 i aulaen

Kl. 11.45 – Vg3 i aulaen – bokutdeling starter kl. 09.00. Klassene får tidspunkt på sms.

Husk at elever på videregående skole selv må søke om gratis skoleskyss.

Fagskolen i Østfold

TEKNISK

Fredag 16. august kl. 09.00

 1. klasse, heltid, bygg og maskinteknikk

Mandag 19. august kl. 08.10

 1. klasse, deltid, BIM konstruksjon
 2. klasse, heltid, bygg, elkraft og maskinteknikk

Mandag 19. august kl. 09.00

 1. klasse, deltid, bygg, elkraft, matteknikk og maskinteknikk

Mandag 19. august kl. 17.00

 1. klasse, deltid, bygg, elkraft, matteknikk og maskinteknikk

Tirsdag 20. august kl. 09.00

 1. klasse, deltid, BIM konstruksjon

Tirsdag 20. august kl 17.00

 1. klasse, deltid, bygg, elkraft, matteknikk og maskinteknikk

Matteknikk nett, 3. klasse: Samlinger i uke 36, 42, 48, 4, 10 og 16

Prosessteknikk nett, 1. klasse: Samlinger i uke 35, 41, 47, 3, 9 og 14

Prosessteknikk nett, 2. klasse: Samlinger i uke 37, 43, 49, 5, 11 og 17

Prosessteknikk nett, 3. klasse: Samlinger i uke 36, 42, 48, 4, 10 og 16

HELSE OG OPPVEKST

Mandag 19. august kl. 08.30

 1. klasse, deltid. Helseadministrasjon

Tirsdag 20. august kl. 08.10

 1. klasse, deltid. Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Tirsdag 20. august kl. 16.30

 1. klasse, deltid. Barn med særskilte behov

Onsdag 21. august kl. 08.30

 1. klasse, deltid. Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • klasse, deltid. Barsel og barnepleie

 • Torsdag 22. august kl. 08.10

  1. klasse, deltid. Barsel og barnepleie
 • klasse, deltid. Helseadministrasjon

 • Torsdag 22. august kl 16.30

  1. klasse, deltid. Barn med særskilte behov

  Mandag 26. august kl 14.00

  Logistikk og service i helsetjenesten, nett

  Skjeberg folkehøyskole

  Oppstart 19. august


  | aktuell link – Østfold fylkeskommune