august 15

Endringer i skoleruta for 2019/2020. Fredag..

Fredag 22. mai 2020 er opprinnelig satt opp som fridag for elevene, men har nå bli eksamensdag for sentralt gitt skriftlig eksamen. Dagen gjøres derfor om til en vanlig skoledag. Skolestart etter juleferien forskyves til mandag 6. januar 2020 opplyser Østfold fylkeskommune ingen artikkel;

Berører mange

Utdanningsdirektoratet har lagt sentralt skriftlige eksamen i fire ulike matematikkfag, et programfag i engelsk samt forberedelse til ulike eksamener i samisk og gresk til 22. mai 2020. Dette berører mange elever i videregående skole og det er nødvendig å gjøre om denne dagen om til ordinær skoledag.

I eksamensplan for grunnskolen er samme dag oppført som forberedelsesdag til sentralt gitte eksamener i samisk.

OPPDATERT SKOLERUTE

Flere kommuner

I flere kommuner er skoleskyssen felles for elever i grunnskole og videregående skole. Endringene i skoleruta gjelder derfor både for grunnskolen og de videregående skolene.


aktuell link