august 15

Fortsatt nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger

Ved utgangen av juni 2019 mottok 119 900 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Det er en nedgang på 3,2 prosent i andre kvartal, tilsvarende 3 900 personer opplyser NAV i en artikkel.

3,5 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år var per juni 2019 mottakere av AAP. Andelen er redusert med 0,1 prosentpoeng fra første kvartal.

– I løpet av 2. kvartal har vi sett en reduksjon i antall personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Det skyldes først og fremst at det var færre nye personer som begynte å motta AAP i 2. kvartal, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Stabil utvikling for unge, men kraftig nedgang for de over 40

Ved utgangen av juni 2019 var det 12 100 personer i aldersgruppen 18 til 24 som mottok AAP. Dette tilsvarer 2,6 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen. Antallet har holdt seg stabilt hittil i 2019.

For andre aldersgrupper er antallet gått kraftig ned. I aldersgruppen 40 til 59 har det blitt 3 300 færre mottakere så langt i 2019. Siden 1. januar 2018 er antallet mottakere av AAP redusert med 12 500 for denne aldersgruppen, noe som utgjør rundt 55 prosent av den totale nedgangen i samme periode (se faktaboks).

Arbeid og uføretrygd

40 prosent av de som sluttet å motta AAP i 3. kvartal 2018 var i jobb 6 måneder senere. 31 prosent har fått uføretrygd, mens 17 prosent fortsatt står registrert med nedsatt arbeidsevne.

FAKTA

Regelverksendringer for AAP

  1. januar 2018 ble regelverket for AAP strammet inn. Blant annet ble ordinær periode med AAP redusert fra 4 til 3 år, og det ble innført en 2-årsgrense på hvor lenge du kan få AAP utover ordinær stønadsperiode.

aktuell link | NAV