august 18

Mandag 19. august er første skoledag for rundt 3500 nye førsteklassinger i Østfold

Mandag 19. august er første skoledag for rundt 3500 nye førsteklassinger i Østfold.
Senk farten
Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune oppfordrer trafikantene til å senke farten for 5- og 6-åringene som skal ut på skoleveien for første gang.
Den årlige Aksjon Skolestart er i gang i Østfold. Den handler om å gi barna en trygg og sikker skolevei opplyser Statens vegvesen.
– Skolestartskilt og bannere skal minne bilførerne om at de må senke farten når de passerer skolebarna. Samtidig har alle førsteklassingene fått utdelt oransje skolesekker som skal gjøre dem ekstra synlige, sier Jørn Claudius i Statens vegvesen.
Ved skolene vil de trafikkansvarlige ta imot barna på en sikker måte når de skal krysse veien eller gå av og på skolebussene.
 
Trafikkontroller langs skoleveiene
I de første skoleukene vil politiet og Statens vegvesen intensivere kontrollene langs skoleveiene. Det fokuseres på fart, bruk av bilbelte og parkering ved skolene.
– Mange foreldre kjører barna til og fra skolen selv om skoleveien er tilrettelagt med fortau eller gang- og sykkelvei. Det skaper mye biltrafikk rundt skolene, som igjen kan føre til trafikkfarlige situasjoner, sier Jørn Claudius.
Han viser til at flere skoler har opprettet egne plasser for av- og påstigning for elevene. Ved å benytte disse plassene blir det tryggere for barna å ferdes i skolens nærområde.
– Helsegevinstene ved å gå eller sykle er imidlertid så store at barna ikke bør kjøres selv om foreldrene skal samme vei.
 
Positiv trend
– Vi oppfordrer til å senke farten og ta hensyn til skolebarna langs veiene, sier Olav I. Moe, leder av samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune. – Siden 6-åringene startet på skolen i 1997 har ingen førsteklassinger blitt drept eller hardt skadd på skoleveiene i Østfold. Målet er at det fortsetter slik, sier Moe.
 
Fakta om Aksjon Skolestart i Østfold
• Kampanje som skal bidra til å gi barna en trafikksikker skolevei. Samtidig fokuseres det på andre gevinster ved å gå eller sykle til skolen.
• Førsteklassingene får utdelt oransje skolesekker. Foreldrene får informasjonsmateriell.
• Kommunene og Statens vegvesen monterer skolestartskilt langs skoleveiene i fylket.
• Skolene har egen ordning med trafikkvakter og ledsagere.
• Politiet og Statens vegvesen gjennomfører kontroller langs utvalgte skoleveier.
• Aksjonen er et samarbeid mellom skolene, FAU/foreldrene, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet.

Foto via Statens vegvesen