august 18

Vil hjelpe lag som trenger drakter og mangler sponsorer

Sagene IF har fått flere tildelinger fra Sparebankstiftelsen DNB. Nå kan de også søke om støtte til drakter. Foto: Mikkel Moe

Vil hjelpe lag som trenger drakter og mangler sponsorer

Idrettslag på Østlandet som trenger drakter til barn og unge, kan nå søke Sparebankstiftelsen DNB om midler.

Stiftelsen har opprettet en egen ordning der klubber og idretter uten sponsorer kan søke om støtte til drakter. Ordningen skal bidra til lagidentitet og idrettsglede opplyser Sparebankstiftelsen DNB i en melding:

  • Vi ønsker å støtte mangfoldet i norsk idrett og klubber som fortjener mer oppmerksomhet. Draktordningen er åpen for alle, men vi vil prioritere idretter og foreninger som ikke allerede mottar sponsormidler, sier Steinar Sæthre, som jobber med området Idrett og lek i Sparebankstiftelsen DNB.

Lokale tildelinger

Gjennom de lokale tildelingene, har Sparebankstiftelsen DNB gjennom mange år bidratt med støtte til ulike prosjekter i idrettslag på Østlandet. Draktordningen kommer i tillegg, og skal gjøre det enklere for flere å skaffe drakter til barn og unge innenfor alle type idretter, fra hockey til håndball. Ordningen har ingen søknadsfrist, og søknadene vil bli behandlet fortløpende.

  • Vi er opptatt av at alle skal ha muligheten til skikkelig utstyr og muligheten til å vise at de er et lag eller en klubb, med alt det innebærer av identitet, stolthet og samhold, sier Sæthre. Han mener potensialet er stort for at mange kan nyte godt av draktordningen.

Maksimal tildeling til et idrettslag under denne ordningen er 50.000 kroner.

Idrettslag som får støtte må ha et system for å sikre at draktene gjenbrukes.

Mer om draktordningen og kriterier for å søke støtte om støtte. Aktuell link