august 20

Anbefaler å ha jodtabletter hjemme – deler ut til skoler og barnehager

Myndighetene anbefaler at alle under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn kjøper jodtabletter fra apoteket for hjemmelagring. Nå skal kommunen også dele ut dette til skoler og barnehager opplyser Sarpsborg kommune i en artikkel:

Sarpsborg kommune vil ved skolestart sende ut brev til foresatte til skolebarn og barnehagebarn med informasjon og samtykkeskjema.

Jodtabletter er viktig å ha dersom det skulle bli et stort utslipp av radioaktivitet. Jod beskytter mot kreft i skjoldbruksskjertelen. Tilskudd av jod i tablettform vil blokkere opptaket av det radioaktive jodet i skjoldbruskkjertelen, og dermed begrense skadene som radioaktivt jod kan medføre. Personer over 40 år trenger ikke å innta jodtabletter, da risikoen for å få seneffekter av radioaktivt jod er svært liten.

Tablettene skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Folkehelseinstituttet har denne artikkelen som forklarer jod er viktig.

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for sine innbyggere i den mest sårbare målgruppen (barn, unge under 18 år, gravide og ammende). Det innebærer at tablettene bør gjøres tilgjengelig der barn og unge oppholder seg, også på dagtid som for eksempel i skoler og barnehager, skriver Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet på sine nettsider.


aktuell link | foto via Sarpsborg kommune