august 20

Mange spørsmål om sopp til Giftinformasjonen

Hvit fluesopp er en av de giftigste soppene her i landet. Foto via FHI / Giftinformasjonen

Mange spørsmål

Soppsesongen er i gang, og med den kommer risiko for forgiftning. Så langt i år har Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet registrert 15 prosent økning i forespørsler om sopp sammenliknet med gjennomsnittet for de siste seks åra.

De siste årene har Giftinformasjonen fått rundt 1200 telefoner om sopp i året. Fram til august i år hadde Giftinformasjonen over 300 forespørsler. Det er 15 prosent høyere enn gjennomsnittet for samme periode de siste seks åra.

Telefonene kommer både på dagtid og om kvelden, mens spesielt i helgene i soppsesongen er det mange som tar kontakt skriver FHI i en artikkel:

Giftinformasjonen er en tjeneste for hjelp og råd til folk og helsepersonell om akutte forgiftninger og fare for slike, og får årlig over 42.000 telefoner.

Barn og sopp

– Den økte pågangen reflekterer det våte været vi har hatt i sommer. Da trives soppen, og mange prøver seg på sopplukking, forteller soppsakkyndig ved Giftinformasjonen, Kristin Opdal Seljetun.

Spørsmålene til Giftinformasjonen handler ofte om at barn har spist sopp de har funnet i plenen eller på tur med barnehagen. Andre spørsmål kommer fra voksne som har fått lett ubehag etter et soppmåltid og blir bekymret, eller de har spist ukjent sopp og blitt forgifta.

Tre typer sopp

De giftigste soppene vokser på sensommeren og høsten. Hittil i år har Giftinformasjonen fått informasjon om to innleggelser på sykehus etter sopp-forgifting, men ingen av disse var alvorlige.

Sopp kan deles inn i tre typer: rørsopper, piggsopper og skivesopper. Alle de giftigste soppene i Norge er skivesoppar. De fem giftigste soppene er spiss og butt giftslørsopp, som gir nyreskade, og hvit og grønn fluesopp og flatklokkehatt, som gir leverskade.

Vær hundre prosent sikker

Vi anbefaler at de som plukker sopp, og som er usikre på kva som kan spises, bruker soppkontrollene som er i helgene, sier Kristin Opdal Seljetun.

– Det viktigste er at du er hundre prosent sikker på soppen du spiser. Du må varmebehandle all sopp. Sopp er ikke noe du skal spise rå, ikke en gang for å smake. I tillegg er det viktig å se på hver enkelt sopp du plukker, slik at du vet hva du får med deg, sier soppsakkyndig Kristin Opdal Seljetun videre.


Aktuell link | Folkehelseinstituttet