august 21

MDG flin­kest i svak kon­kur­ran­se i Forbrukerrådets matun­der­sø­kel­se

Partitoppene snakker mye og gjerne om at eldre og barn skal få servert bra mat av kommunene. Forbrukerrådets undersøkelse av de ti største kommunene viser at de lokale partiene ikke følger godt nok opp.

Undersøkelsen tar for seg programmene til ni partier i de ti største kommunene. De har fått poeng etter hvor mye de forplikter seg til å sørge for bra mat i barnehager, på SFO og sykehjem, og i hvilken grad de har brukerne i hovedrollen.

Ikke imponert

Anne Kristin Vie er fagdirektør i Forbrukerrådet, og er ikke imponert opplyser rådet i en melding:

– MDG er partiet som kom best ut, men det er med et resultat som kunne vært adskillig sterkere. Rødt havnet på bunn i denne undersøkelsen. De bør se nærmere på at bra mat ikke bare gir gode stunder og god helse. Det kan nemlig også hjelpe dem som trenger det mest.

Partitoppen

1 MDG (fem poeng)

2 Ap, H og FrP (fire poeng)

3 SV, KrF, V og Sp (tre poeng)

4 Rødt (ett poeng)

Kommunetoppen

1 Oslo og Bergen (fem poeng)

2 Trondheim, Stavanger og Tromsø (fire poeng)

3 Bærum, Kristiansand og Fredrikstad (tre poeng)

4 Drammen (to poeng)

5 Sandnes (ett poeng)

Viktig tema i valget

Vie synes kommunepolitikerne nå bør ta velgernes ønsker på alvor, og love bra mat på bordet i barnehagene, og på SFO og sykehjem. Hun peker på at forbrukerne er med og betaler for disse tjenestene, og derfor må kunne stille krav.

– I en undersøkelse vi gjorde tidligere i sommer, sa velgerne at partiet de skal stemme på bør jobbe for bra mat til barn og eldre. Resultatene vi legger frem nå, viser at politikerne burde vært langt mer opptatt av dette.

Hun legger til at flere partitopper snakker mye om at eldre og barn skal få skikkelig mat i kommunale tjenester. Men det er kommunepolitikerne som er på valg, og som faktisk kan sørge for at den kommer på bordet. Her må de vise gjennomføringsevne.

Store gevinster å hente

Forbrukerrådet påpeker at det er mye å tjene på å satse på bra mat. For eldre kan det raskt gi bedre allmenntilstand, lavere risiko for skader og innleggelse på sykehus, samt redusert behov for medisiner. For barn kan vi forebygge livsstilssykdommer, og legge et grunnlag for bedre helse også senere i livet.

– Dessuten kan bra måltider gi gode stunder. Samfunnsøkonomiske innsparinger er vel og bra, men liv og livskvalitet er gode nok grunner til å prioritere dette, avslutter Anne Kristin Vie, som er fagdirektør i Forbrukerrådet.

Foto via Forbrukerrådet