august 22

Hva skjuler seg på Gjellestad? Mandag starter undersøkelsene

For første gang på mer enn 100 år skal arkeologer undersøke det som kan være et nedgravd vikingskip. Mandag 26. august starter Kulturhistorisk museum (UiO) og Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune undersøkelser av det sensasjonelle Gjellestad-feltet i Halden kommune opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel:

Riksantikvaren støtter prosjektet økonomisk.

Verden rundt

Nyhetene om det sjeldne funnet av en skipsgrav, sammen med restene av et stort grav- og bosetningsområde, gikk verden rundt forrige høst. Nå begynner undersøkelsene av hva området rommer, og hvilken tilstand kulturminnene befinner seg i. Er det noe igjen av selve skipet?

Utgravingen skjer i perioden 26. august til 6. september. Det vil være daglige orienteringer kl. 14 på hverdager ved Jellhaugen. I forlengelsen av disse vil det være muligheter for mediene til ekstra tid og tilgang etter avtale.

Treverk og gjenstander

I en toukers periode skal det graves for å avkrefte og/eller bekrefte resultatene fra georadarmålingene i fjor høst. For å avklare bevaringstilstanden skal det blant annet gjøres begrensede undersøkelser på to steder i skipsgraven.

Det er Riksantikvaren som avgjør hva som vil skje med funnene videre.

-Vi samarbeider med Kulturhistorisk museum og Østfold fylkeskommune om undersøkelsene. Nå er vi veldig spente på hva arkeologene vil finne. Resultatene vil gi oss et godt grunnlag for å avgjøre hva som skal skje videre med kulturminnene på Gjellestad, sier avdelingsdirektør Leidulf Mydland hos Riksantikvaren.

Arkeolog og prosjektleder for utgravingene ved skipet, Christian Løchsen Rødsrud fra Kulturhistorisk museum ved UiO, er optimistisk med tanke på hva de kan komme til å finne. Han har et håp om at de kan komme til å finne trevirke fra skipet.

− Det er sannsynlig at vi finner levninger av både treverk, dyr og gjenstander. Kanskje også beinrester etter den/de gravlagte, sier Rødsrud.

Om Gjellestad

Sporene som er kommet fram ved bruk av georadar er oppsiktsvekkende. Det var Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) som på oppdrag fra Østfold fylkeskommune gjennomførte georadarundersøkelsene som altså avdekket det som så langt ser ut til å være spor av et vikingskip. Det har lenge vært kjent at det har vært gravminner på jordet, både gjennom eldre skriftlige og muntlige kilder, innleverte metallsøkerfunn, samt en mindre registrering gjennomført av Østfold fylkeskommune i 2017.


foto via Østfold fylkeskommune | aktuell link