august 24

Politimesteren i Øst innbeordres til Politidirektoratet

Det vises til fredagens medieoppslag vedrørende Øst politidistrikt og innvilget permisjon for en politiinspektør i politimester Hasseldals ledergruppe.

Nært vennskap

Fredag ble det kjent at Hasseldal har innledet det som kalles et «nært vennskap» med en kvinnelig kollega som sitter i distriktets ledergruppe skrev VG.

-Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt har innledet et «nært vennskap» til en kvinnelig kollega som sitter i distriktets ledergruppe. Nå har hun fått permisjon med full lønn og ny stilling ved Politihøgskolen skrev VG fredag.

Skal vurderes

Politidirektøren har besluttet at vedtaket om permisjon skal vurderes av Politidirektoratet med tanke på gyldighet i et habilitetsperspektiv. Inntil saken er ferdig behandlet er politimester Hasseldal beordret til tjeneste i Politidirektoratet.

Konstituert

Visepolitimester Ida Øystese blir i samme periode konstituert som politimester i Øst politidistrikt.


Foto via Politiet / arkiv