august 28

Setereservasjon innført på Østlandet fra 27. august

Vy har over tid jobbet med en løsning som bedre utnytter alle plassene ombord i de korte regiontogene på Østlandet. Fra 27.august erstattes Komfort på østlandstogene med setereservasjon opplyste Vy i en melding tidligere denne uken:

Setereservasjon er innført på Gjøvikbanen (R30) og innføres nå på togene som kjører mellom Lillehammer – Drammen (R10), Eidsvoll – Skien (R11) og Halden – Oslo S (R20).

Stor passasjervekst

  • Vi har over flere år hatt en kraftig passasjervekst, og veksten fortsetter i 2019. Derfor må vi hele tiden se på hvordan plassene om bord utnyttes på en god måte slik at tilbudet blir best mulig for flest mulig, sier kommunikasjonssjef i Vy, Gina Scholz.

Av Vy sine periodebillettkunder har 3-4 prosent hatt Komforttillegg. Samtidig utgjør en komfortvogn rundt 20 prosent av kapasiteten i et togsett. Det betyr at komfortvognen på flere avganger har hatt ledige seter, mens det er fullt i resten av toget.

  • Nå erstatter vi Komfort med setereservasjon, hvor reisende fortsatt kan sikre seg et sete i bestemte vogner, samtidig som det åpnes for at andre kan benytte seter som ikke er reservert. Totalt utnyttes da alle plassene, fremfor at togene kjører med en vogn med ledige seter mens det er mange reisende ellers i toget, sier Scholz.

Setereservasjon gjøres tilgjengelig natt til 27.08. Merk at endringen ikke berører komforttilbudet på togene til Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Bodø.

Fleksibel og forutsigbar reisehverdag

Reisende som ønsker en sitteplass kan kjøpe setereservasjon som en tilleggstjeneste til sin billett. Da kan de enkelt reservere seter på de avgangene de ønsker å reise med, flere uker frem i tid. Reservasjonene kan også endres og avbestilles.

  • Muligheten til å reservere, endre og avbestille seter frem i tid, gjør pendlerhverdagen mer fleksibel og forutsigbar, noe vi ser at våre kunder verdsetter, sier Scholz.

Merker vogner med setereservasjon

Jobben med å merke vognene startet allerede i juni og fullføres i løpet av kort tid.

  • Vi endrer merkingen i vognene og opplyser at «Setene i denne vognen kan være reservert», blant annet på dører og setebeskyttere, forteller Scholz.

Vy har brukt mye tid på planlegging, undersøkelser og utvikling av løsningen. Innspill fra brukere av togtilbudet, både komfortreisende og øvrige reisende, har vært avgjørende for at dette skal bli en løsning som både møter behovet for å sikre seg et sete, samtidig som ledige seter utnyttes bedre.