september 07

Vil gi en tryggere start på livet. Tester pulsbelte

Kan et pulsbelte gi en tryggere start på livet til nyfødte som trenger pustehjelp etter fødsel? Fødeavdelingen på Sykehuset Østfold går i gang med en ny studie for å undersøke dette opplyser sykehuset på sine nettsider:

September

Studien på bruk av den nye hjerterytmemåleren NeoBeat starter opp nå i september, og alle som kommer til Sykehuset Østfold for å føde, får tilbud om å delta.

Ved hjelp av denne hjerterytmemåleren på bøyle, kan pulsen på barnet måles rett etter fødsel.

  • Vi tror denne studien kan bidra til en tryggere start på livet for nyfødte både i Norge og ellers i verden. Nyfødte som trenger pustehjelp kan få enda bedre og raskere assistanse når pulsen enkelt kan måles etter fødsel, sier overlege Ketil Størdal i barne- og ungdomsklinikken i Sykehuset Østfold.

Måler umiddelbart

Å komme raskere i gang med pustehjelp til nyfødte som trenger det, kan være med på å forhindre hjerneskade. Utstyret som brukes i studien heter NeoBeat, og er en trådløs hjertemåler festet på bøyle, som kan legges rundt magen på den nyfødte for å registrere hjerteslag umiddelbart etter fødselen.

NeoBeat

NeoBeat er utviklet av Lærdal Medical, som også har laget «Anne-dukke» og hjertestartere.

Studien gjennomføres i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus og firmaet Lærdal Medical som er verdensledende leverandør på medisinsk utstyr, og blant annet også har laget «Anne-dukken» og hjertestartere.

Den lille hjertemåleren er utviklet i nært samarbeid mellom helsepersonell som assisterer ved fødsel i Tanzania og Norge, og ingeniører ved Lærdal Medical. I utgangspunktet ble NeoBeat utviklet og tenkt som et hjelpemiddel i u-land, men oppfinnelsen vekket stor interesse også i vesten. NeoBeat er godkjent for medisinsk bruk, og sammen med Stavanger Universitetssykehus er Sykehuset Østfold blant de første i verden som får teste ut måleren som kan bidra til å redde liv.

Vil gi raskere hjelp

  • Dette er kjempespennende å få være med på, og de aller fleste på føden, både jordmødre og barnepleiere, skal utføre disse undersøkelsene, sier jordmor Sigrid Ragde. Sammen med jordmorkollega Jeanett Nordhagen og intensivsykepleier Anne Hovland ved nyfødtintensiv, er hun blant medarbeiderne som skal jobbe med forskningsstudien på Kalnes.

Rundt 180 mødre har allerede samtykket til å delta i studien på Sykehuset Østfold. Inkluderingen startet i mars med informasjon til gravide på rutineultralyd, og denne uken starter målingene av de nyfødte.


Her kan du lese mer | aktuell link | sykehuset Østfold | foto via sykehuset Østfold