september 08

Vy: Mulig arbeidskonflikt fra 10. september

Dersom partene ikke blir enige i mekling hos Riksmekleren, kan det påvirke togtrafikken fra tirsdag 10. september opplyser Vy i en melding:

LO Stat (Norsk Jernbaneforbund) og arbeidsgiverforeningen Spekter (Vy AS/Gjøvikbanen AS) møtes mandag 9. september til mekling hos Riksmekleren. Meklingsfristen er satt til midnatt natt til tirsdag 10. september, men det er ikke uvanlig at partene mekler på overtid.

62 ansatte

Norsk Jernbaneforbund har varslet at det i første omgang er 62 ansatte i Vy som eventuelt går ut i streik fra 10. september. Fra tirsdag 10. september vil dette få konsekvenser først og fremst for togtrafikken på Vy Regiontog på Østlandet, men også enkelte lokaltog blir berørt. Det vil forekomme innstillinger også på øvrige tog.

Ved en eventuell streik vil konsekvensene av streiken bli kommunisert på vy.no og i Vy-appen opplyser selskapet i en melding.