september 09

Politiet tar i bruk droner

De nyutdannede dronepilotene Daniel Kvalsund og Christian Ekra. Foto via Politiet

Tar i bruk droner

Politiet har satt i gang et prøveprosjekt med bruk av droner i tjenesten. Nå har de 18 første dronepilotene fått opplæring i bruk av droner og blitt sertifisert.

Prøveprosjektet skal først gjennomføres i andre deler av Norge enn i Øst. Det er politidistriktene Troms, Trøndelag og Agder som er aktuelle først opplyser politiet i en artikkel:

De tre distriktene representerer til dels ulike kriminalitetsutfordringer, topografi og værutfordringer.

  • Vi ønsker først og fremst å teste hvordan droner kan støtte politiet med løsning av oppgaver. Det gjelder både på økt kvalitet, økt effektivitet og bedre sikkerhet i oppgaveløsningen, sier seksjonssjef Elisabeth Rise i Politidirektoratet. Det er direktoratet som finansierer prøveprosjektet med to millioner kroner.
  • Vi antar at droner vil være spesielt nyttig ved dokumentasjon av åsteder og kan gi forbedret situasjonsforståelse ved større hendelser. Det kan for eksempel brukes til å styre politiressurser ved arrangementer og hendelser. Distriktene kan selvsagt bruke dronene til andre oppdrag også, sier Rise. Bruk av droner som informasjonsinnhentingsverktøy er regulert, og politiet kan ikke benytte droner til slik innhenting uten hjemmel i lov.

Dronene er innkjøpt sammen med politiet i Sverige.

  • Det ble stilt krav om ytelser man finner i de kommersielle multirotor-dronene. Dette innebærer at man tar i bruk materiell med en langt lavere kostnad enn utstyr som er markedsført utelukkende til politi og forsvar, sier prosjektleder Jørgen Lunde Ronge. Innkjøp av slike kommersielle droner er billigere og gir mulighet for innkjøp av et større antall enn mer spesialisert utstyr. Norsk og svensk politi har valgt å kjøpe droner i DJI sin enterprise-serie. De dronene som politiet benytter i prøveprosjektet har ingen relevant nyttelast og har begrensninger både knyttet til værforhold og batterikapasitet.

Det er laget en plan for følgeforskning av prøveprosjektet hvor forskningsavdelingen ved Politihøgskolen skal se på muligheter og dilemmaer med bruk av droner i politiet. Denne forskningen er finansiert av Justisdepartementet. Når og hvordan droner skal innføres i resten av politiet vil bli vurdert etter at prøveprosjektet er gjennomført og erfaringene er vurdert.

Aktuell link