september 09

– Vi har tatt løkkefotballen tilbake

Som en del av Telenor Xtra, får enkelte spillere mulighet til å treffe det norske landslaget. Her er det Markus Henriksen som er omgitt av unge håpefulle. Foto: Bildbyrån

– Vi har tatt løkkefotballen tilbake

7500 gutter og jenter – 110 klubber fra hele landet er påmeldt til Telenor Xtra,

Telenor Xtra er en fotballfritidsordning i regi av Telenor og Norges Fotballforbund. Målet er å tilby barn en fritidsordning med fokus på fysisk aktivitet, fair play, trening av sosiale ferdigheter, kosthold og leksehjelp. Barna skal bli utfordret på samarbeid, selvstendighet, ansvar og planlegging skriver Telenor i en melding:

Aktuelle klubber i Østfold


Kvik Halden FK
Lisleby FK
Råde IL
Sarpsborg FK

Birger Meling, landslagsspiller fra Rosenborg, instruerer jenter på en inspirasjonsdag på Ullevaal stadion. Foto: Bildbyrån

Faglig

– Hele opplegget er faglig grundig og kan enkelt tilpasses klubben. Fotball er selvfølgelig hovedaktiviteten, og vi kjører skreddersydde økter med et sett av øvelser tilpasset det enkelte alderstrinn. Det gir både fotballglede og utvikling. Men klubbene krydrer også med andre aktiviteter og sosiale tiltak på dager som egner seg til det.

Sunn fritid landet rundt

Siden oppstarten i 2012 er fritidsordningen etablert landet rundt.

– Vi ser at kvalitet i barnefotballen er viktig både for breddefotballen og toppfotballen – for kvalitet skaper trivsel og utvikling. Konseptet Telenor Xtra gir et godt og kvalitetssikret tilbud til barna etter skoletid som vil komme fotballen og samfunnet for øvrig til gode. Vi ser allerede nå at barn som har deltatt på Telenor Xtra har et høyt ferdighetsnivå og ofte høyere enn andre, sier Hansen.

Gjør en forskjell

– Jeg tror dette programmet fungerer fordi vi tilbyr helhetlig omsorg for barn i en travel familiehverdag. Etter skoletid er barn mye alene, det er mye inaktivitet og dårlig kosthold. Alderen 8-12 år er gullalderen for å lære balanse og koordinasjon. Men barn trenger også å lære andre gode vaner i denne alderen. Derfor tilbyr vi en totalpakke av kosthold, fokus på sosiale ferdigheter og fairplay, leksehjelp, og muligheter til å utvikle fotballferdigheter, forklarer Hansen.

Per Anders Vold (t.v) og Petter Svendsen fra Telenor Norges sponsoravdeling sier Telenor Xtra er et tydelig satsingsområde fra Telenors side. Foto: Martin Fjellanger

En del av Telenors breddesatsing

Sponsorsjef Petter Svendsen i Telenor har registrert debatten i media om fotballakademier, og hva som er viktigst av topp og bredde. Han er tydelig på at Telenor Xtra er et breddetilbud.

– Her ønsker vi flest mulig, best mulig og lengst mulig.Telenor har en sponsorstrategi både for topp og bredde. Vi er hovedsponsor for kvinnelandslaget, delsponsor for herrelandslaget og FIFA E-sport landslaget, men er også tydelig på at bredden er viktig. Telenor Cupen, som er aldersbestemt NM for 16-19 åringer, er også et eksempel på dette ut over Telenor Extra.

Telenor Xtra med 7500 jenter og gutter kjennetegnes av breddetanken ved at alle spiller i like drakter, alle får et godt måltid, og ikke minst trening av skolerte trenere, sier Svendsen.