september 10

Dette er valgresultatet i Viken

Valgresultatet for Viken er klart. Nå starter kontrolltellingen opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel. 58 prosent av de stemmeberettigede har brukt stemmeretten til fylkestingsvalget i Viken.

Tirsdag 10. september viser valgresultatet følgende for fylkestingsvalget for Viken

I tillegg kommer Kystpartiet helt nederst med 0,1 prosent.

Kontrolltellingen

Fylkeskommunen starter sin kontrolltelling tirsdag kveld. Da telles samtlige avgitte stemmer til fylkestinget, eventuelle feil rettes, og fylkeskommunen innrapporterer de korrigerte tallene. På grunnlag av disse tallene fordeles de 87 plassene i fylkestinget på de ulike partiene.

Godkjenning

Endelig godkjenning av valgresultatet for fylkestinget, foretas av fylkesvalgstyret onsdag 18. september.

Aktuell link