september 13

Narkotikahund bidro til beslag av 10 kilo hasj på Svinesund

Toller som stiller spørsmål og plukker ut rett kjøretøy til tollkontroll fant etterhvert 10 kilo hasj opplyser Tolletaten i en melding.

Narkotikahund

Narkotikahund og skanner førte til beslag av ti kilo hasj på Svinesund om ettermiddagen 8. april.

Narkotikaen var skjult i en svenskregistrert personbil som narkotikahunden Jacko-O markerte på.

Foto via Tolletaten