september 13

Skjeggkre kan bekjempes effektivt og sikkert

Ferske studier fra Folkehelseinstituttet bekrefter at man effektivt og sikkert kan kvitte seg med skjeggkre ved å bruke små mengder giftig åte. Det skriver FHI i en artikkel:

Resultat

Avdeling for skadedyrkontroll har gjort en rekke laboratorie- og feltstudier for å finne en effektiv og sikker bekjempelsesmetode for skjeggkre. Resultatene fra laboratorieundersøkelsene er nå bekreftet fra utprøving i en boligblokk, et rekkehus, en barnehage, et næringslokale og i biblioteker. Bekjempelse av skjeggkre med svært små mengder giftig åte viser seg å være effektivt over tid. Bekjempelsen skjer ved at skjeggkre spiser giftig åte. Dessuten får de en tilleggsforgiftning om de spiser skjeggkre som allerede har dødd av giften.

– Skadedyrfirmaer som benytter denne strategien kan nå tilby en god og sikker bekjemping til en mye lavere pris enn hva som har vært tilfellet frem til nå, sier Anders Aak forsker i Avdeli

aktuell link

Foto via FHI / utsnitt