september 13

Sykling i mørke krever lys både foran og bak

Når du sykler i mørket, er det viktig å kjenne til hvilke regler som gjelder for at du skal se og bli sett. Foto via Vegnett / H Busterud

Sykling i mørke krever lys både foran og bak

| via Vegnett

I mørket er det viktig at vi ser og blir sett. Som syklist eller bruker av eksempelvis sparkesykkel, er det en rekke krav knyttet til bruk av lys opplyser Vegnett i en artikkel.

Det er påbudt å ha lys både foran og bak, men de fleste syklene selges uten lykt. Det er du som sykler som må sørge for at det er montert lykt på sykkelen, og det er også påbudt med refleks bak og på pedalene eller pedalarmene.

Unngå hodelykt som blender andre trafikanter

– Å bare bruke hodelykt er ikke godkjent. Hvis du blir stoppet av politiet uten fastmontert lykt, risikerer du å måtte betale et gebyr på 1 200 kr (ifølge politiet.no), sier jurist Kurt Ottesen i Statens vegvesen som jobber med regler rundt ulike typer kjøretøy.

– Det er ingen regler som direkte bestemmer hvor kraftig lykt syklister kan bruke, så akkurat her anbefaler vi å bruke hodet: Unngå for kraftig lykt da disse kan blende andre trafikanter, anbefaler Ottesen.

Sykler og små elektriske kjøretøy som for eksempel sparkesykler, skal ha lys foran og bak.

Han minner også om at også små elektriske kjøretøy som for eksempel sparkesykler, skal ha lys foran og bak, alternativt at lysene er festet på førerens kropp, dog ikke på hodet.

Dette er kravene til lys og refleks

•Ved sykling i mørke eller skumring skal det foran på sykkelen være lykt med fast gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som gir blinkende eller fast hvitt lys

•Bak skal sykkelen ha lykt med fast eller blinkende rødt lys. Dette gjelder ved sykling på «alminnelig beferdet» veg eller område

•Lyktene skal kunne ses tydelig i en avstand på 300 meter. Lykt som gir blinkende lys skal blinke med minst 120 blink per minutt.

•Lyktene skal være festet på sykkelen

•Det skal være rød refleks bak

•På begge sidene av pedalene skal det være hvit eller gul refleks. Dersom sykkelen har klikkpedaler der du ikke kan montere refleks, skal sykkelen ha refleks på pedalarmene

•Refleksene skal være av godkjent type

•Kjøper du sykkellykt, må du kunne gå ut fra at det som selges som «sykkellykt» er i tråd med kravene

Viktig

Å bruke klær med neonfarger og refleks er nesten like viktig for å bli sett som lys. Klær med sterke farger øker også synligheten betraktelig i dagslys.

God trygg, sykkeltur!


Via Vegnett