september 16

Alvorlig sykepleiermangel – ber om møte

Sykepleiermangelen øker år for år. KS’ arbeidsgiverbarometer viser at tre av fire kommuner nå sliter med å få tak i sykepleiere. – Nå må det tas grep. Dette er alvorlig for pasientsikkerheten, sier forbundsleder i Sykepleierforbundet Eli Gunhild By i en melding:

Forbundet ber nå om et snarlig møte med KS-leder, Gunn Marit Helgesen

Forbundslederen reagerer på tallene i Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2019 som viser at tre av fire kommuner sier det er ganske eller meget utfordrende å rekruttere sykepleiere. Dette er en oppgang på 11 prosentpoeng siden 2017.

Kommunene må jobbe aktivt for å få tak i disse sykepleierne.

– Da er det viktig med flere heltidsstillinger, konkurransedyktig lønn, og arbeidstidsordninger som kan kombineres med et godt privatliv, sier By.

Det er viktig at sykepleiermangelen i kommunene nå settes på dagsorden og at det iverksettes helt konkret tiltak slik at denne alvorlige trenden snus.