september 17

Sykehus-sjefen tett på medarbeidere og pasienter

Portør Michael Albert fikk følge av administrerende direktør Hege Gjessing på jobb. Foto via sykehuset Østfold

Sykehus-sjefen tett på

Administrerende direktør Hege Gjessing kom ekstra tett på arbeidshverdagen til sykehusets portører torsdag formiddag. Det beskriver sykehuset i en ny artikkel:

  • Det har vært veldig fint, sier Hege Gjessing. I løpet av tre timer torsdag formiddag fulgte hun portør Michael Albert på jobb.

Siden Gjessing startet i Sykehuset Østfold, har hun vært opptatt av å bli kjent med medarbeiderne.

– Viktig å være rundt

  • Jeg synes det er naturlig og viktig å være rundt i sykehuset. Det er veldig imponerende og givende, og ikke minst veldig hyggelig å møte kolleger og se hvordan alle arbeider, sier Gjessing. Hun satser på å gjøre jevnlige besøk hos ulike medarbeidere i sykehuset.

Portørene på Kalnes har 21 årsverk, og medarbeiderne beveger seg på kryss og tvers mellom etasjer og avdelinger gjennom hele arbeidsdagen, og går fort mellom 20.000-25.000 skritt om dagen. Portørene bestilles av avdelingene når pasienter og senger skal trilles fra et sted til et annet.

  • Det jeg legger merke til, er hva portørene betyr for pasientene som skal videre til undersøkelse. Hvor viktig det er med samtalen de får med portørene, og de får gjerne høre det både på godt og vondt. Det er fint å se alt det små som dukker opp underveis i arbeidshverdagen, hvor viktig det er å gi beskjeder, og hvor løsningsorienterte portørene må være, sier Gjessing.

-Det trengs

  • Mange vet hvem medarbeiderne er, og de fleste har en mening om portørene. Portørene er avhengig av andre, at pasienter for eksempel er klare når de kommer for å hente, for å unngå forsinkelser hos andre. Den travleste tiden på hverdager er gjerne i 14-tiden, da er det 11 portører i sving samtidig. Og det trengs, sier Ravneng Haug.

Aktuell link | sykehuset Østfold | her kan du lese mer | foto via sykehuset Østfold