september 18

Statsministeren åpnet kraftverket Vamma

Her er statsminister Erna Solbergs tale på åpningen av kraftverket Vamma 12 i Østfold, 18. september 2019. Foto via SMK

Kjære alle sammen,

Gratulerer med dagen!

Opp gjennom historien har Glomma vært en viktig og verdifull næringsvei. Her har tømmerfløtingen lange tradisjoner, og det er ikke få tømmerstokker som har passert Vamma-fossen gjennom tidene.

De siste hundre årene har fossen hatt en betydningsfull rolle i kraftproduksjon, og vi ser jo bokstavelig talt krafthistorien når vi beveger oss over dammen.

I 1915 startet produksjonen i det flunkende nye Vamma Kraftverk, og siden er det bygget stadig flere turbiner, til vi dag står med det nyeste og største anlegget.

I dag markerer vi Vamma 12 – det største opprustings- og utvidelsesprosjektet på et vannkraftanlegg i Norge på mange år.

Og selv om vannkraft er en kjent teknologi, har dere brukt ny teknologi i byggefasen. Jeg forstår at dette er et av de største prosjektene i Norge som er bygget uten arbeidstegninger på papir, der dialogen mellom alle fag og parter går via en datamodell. Digitalisering og fornybar energi henger sammen på mange områder.

Med det nye anlegget kan det samme vannfallet nå utnyttes enda bedre.

Vannet, som har gjort en lang reise gjennom både Gudbrandsdalen og Østerdalen, gir både mer energi og større effekt når det kommer til det nye anlegget her.

Og i elektrifiseringen av Norge trenger vi begge deler.

Nå har Norges største elvekraftverk blitt enda større.

Med Vamma 12 får vi oppgradert og modernisert i tillegg til 230 gigawattimer helt ny kraft. Det er imponerende.

Utslippsfri og fornybar vannkraft er ryggraden i kraftsystemet vårt. Slik skal det fortsatt være.

Vannkraften bidrar til at Norge er i en særstilling i Europa med lave klimagassutslipp i energisektoren.

For å sikre den fornybare kraftforsyningen for fremtiden, er det behov for å oppgradere, fornye og forbedre mange av kraftverkene.

Og jeg vet at mange av dere ser frem til kraftskatteutvalgets innstilling, som legges frem om bare to uker.

Regjeringens mål er å legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av fornybar energi.

Om du ser bort fra at sjokoladetrekket mangler, så er Vamma 12 litt som et Kinder-egg:

Det gjør Norge mer fornybart.

Det gjør Norge grønnere.

Og det gjør kraftsystemet vårt mer robust.

I årene som kommer skal vi omstille oss til et moderne lavutslippssamfunn der fornybare energikilder kommer til å spille en større rolle i energimiksen enn tidligere.

Behovet for kraft kommer til å øke. Og vannkraften kommer fortsatt til å spille en helt sentral rolle.

Vannkraften har vært med på å bygge det moderne Norge. Den har lagt grunnlaget for vekst og verdiskapning i alle andre næringer – ikke minst her i industrifylket Østfold. Og den vil bidra til et bærekraftig velferdssamfunn fremover.

Jeg vil gratulere alle de dyktige folkene som har jobbet med opprustingen og utvidelsen av Vamma 12. Gratulerer til Hafslund E-Co og alle leverandører som har bidratt.

Den jobben dere har gjort kommer vi andre til å nyte godt av i årevis fremover.

Da er det en glede å erklære Vamma 12 for offisielt åpnet.


Input / foto via Statsministerens kontor