september 19

Ønsker fire bevaringsområder for hummer i Østfold

Fiskeridirektoratet har oppfordret Østfold fylkeskommune til å fremme forslag til flere bevaringsområder for hummer i fylket vårt.

Bakgrunnen for dette er den betydelige tilbakegangen som er dokumentert i hummerbestandene siden 1960-tallet opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel. I dag er det ett slikt bevaringsområde i Østfold.

Fylkesutvalget anbefaler enstemmig Fiskeridirektoratet å opprette fire bevaringsområder for hummer i Østfold:

•Kvernskjær i Hvaler på ca. 4,5 km2 (utvidelse av dagens område)

•Heia i Hvaler på ca. 7,1 km2.

•Rauerfjorden i Fredrikstad på ca. 8,4 km2.

•Mossesundet i Moss på ca. 6,9 km2.

Forbud

I bevaringsområdene foreslås forbud mot å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, jukse eller dorg. Passive redskaper som garn, ruser og teiner blir da ikke tillatt. – Det er fint at vi kan skjerme noen områder på denne måten, sa Høyres Simen Nord under behandlingen av saken.

– Det å ha denne typen bevaringsområder gir også gode ringvirkninger utover disse områdene, supplerte fylkesordfører Ole Haabeth.

Aktuell link