september 20

Bemanningstall for politiet. Økning på 285 årsverk

Politiet hadde totalt 17 031 årsverk ved utgangen av august 2019. Det er en økning på 285 årsverk fra samme periode i 2018 opplyser Politidirektoratet i en melding.

Sesongvariasjoner

Det var 10 125 politiårsverk ved utgangen av august 2019. Det har vært en nedgang på 193 politiårsverk fra utgangen av juli 2019 til utgangen av august 2019. Dette skyldes hovedsakelig sesongvariasjon tilknyttet bruk av sommervikarer.

Vil du sjekke detaljer og oppdaterte tall brutt ned på politidistrikt og særorgan finner du under bemanning og dekningsgrad her.