september 23

Kan tilby utdanning tilpasset arbeidslivet raskere

På bildet: Fra venstre: kvalitetsleder Josefine Daniels, rektor Ketil Solbakke, utdanningsleder teknisk Heidi Gamlesanne og utdanningsleder teknisk Ole Kristian Thoresen. Foto via Østfold fylkeskommune

Raskere

Fagskolen i Østfold har nå fått godkjent såkalt «fagområdeakkreditering» i både tekniske fag og helsefag. Dermed kan skolen utvikle nye utdanninger yrkessektoren har behov for raskere enn noen gang tidligere.

  • Dette er et enormt kvalitetsstempel, sier rektor Ketil Solbakke via Østfold fylkeskommunes nettsider.

13.september

Det var 13. september at skolen fikk den gledelige nyheten om at de var tildelt fagområdeakkreditering for tekniske fag av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). På samme tid i fjor fikk fagskolen tildelt fagområdeakkreditering i helsefag. I praksis betyr det at Fagskolen i Østfold kan utvikle og godkjenne egne utdanninger og ikke lenger må søke NOKUT om å opprette nye studieretninger eller studiesteder. Skolen er den første i landet som har fått en slik godkjenning på to ulike fagområder.

– Dette vil gjøre oss i stand til å utvikle tidsaktuelle utdanninger yrkessektoren har behov for langt raskere enn tidligere, forteller Heidi Gamlesanne, Utdanningsleder for Bygg, BIM og Kjemi.

Fagskolen i Østfold jobber kontinuerlig med å etablere nye aktuelle utdanninger. Siste godkjente utdanningstilbud er studiet Kirurgisk virksomhet, en videreutdanning for helsefagarbeidere. Studiet er utarbeidet i samarbeid med Fagforbundet og Sykehuset i Østfold. Nye studietilbud som for eksempel BIM-anlegg i samarbeid med bygge- og anleggsbransjen og nytt studietilbud for matindustrien i samarbeid med blant annet NHO Mat og drikke er også under utvikling.

Om fagskolen

Fagskolen i Østfold har over 520 studenter og 40 fast ansatte, lokalisert i sentrum av Fredrikstad, på Værsteområdet på Kråkerøy. Fagskolen tilbyr for tiden 17 NOKUT godkjente høyere yrkesfaglige utdanninger for fagarbeidere innenfor helse, oppvekt og tekniske fag.


Aktuell link | Østfold fylkeskommune