september 23

Lederskifte: Politisjefen i Øst går til UP. Ida Melbo Øystese tar over inntil videre

Hasseldals situasjon

Den juridiske vurderingen knyttet til permisjonsvedtaket for den kvinnelige politiinspektøren i politimester Hasseldals ledergruppe er nå ferdigstilt, og den konkluderer med at vedtaket er ugyldig som følge av inhabilitet.

– I samråd med Steven Hasseldal har jeg derfor besluttet at han midlertidig beordres til stillingen som UP-sjef, sier Benedicte Bjørnland og legger til at hun mener han vil gjøre en faglig sold jobb for UP.

Steven Hasseldal mener beordringen er en god løsning.

– Jeg forstår at situasjonen rundt meg og mitt privatliv har skapt uro og usikkerhet i Øst politidistrikt. Av hensyn til politidistriktet mener jeg derfor at beordringen er den beste løsningen for alle parter, sier Steven Hasseldal. Han legger til at han kjenner UP sine ansvarsområder godt fra tiden som distriktssjef for UP i Agder, og at han gleder seg til å ta fatt på oppgavene som fungerende UP-sjef.

Ida Melbo

Ida Melbo Øystese konstitueres videre som politimester i Øst for de neste seks månedene.

Går til politidirektoratet

UP-sjef Runar Karlsen går til Politidirektoratet for å løfte arbeidet med trafikksikkerhet i direktoratet. Politimester i Øst, Steven Hasseldal blir ny UP-sjef. Begge beordres for en periode på seks måneder opplyser politidirektoratet i en melding:

– I Politidirektoratet har vi over lengre tid sett at vi trenger å styrke oss innenfor trafikksikkerhetsområdet. Runar Karlsen er den i politi-Norge som har mest kunnskap innenfor dette fagfeltet, og han har selv vært en pådriver for at Politidirektorat skal ta et større ansvar innenfor dette fagfeltet nasjonalt og internasjonalt. Jeg er derfor svært glad for at Runar nå kommer til oss, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. Hun legger til at Karlsen vil fortsette som Norges representant i det Europeiske politinettverket ROADPOL.

Runar Karlsen beordres til politidirektoratet fra og med 1. oktober og for en periode på seks måneder.

– Forebyggende trafikksikkerhetsinnsats er en av kjerneoppgavene til politiet. Det er særlig tre faktorer i denne innsatsen som er avgjørende viktig for bedre trafikksikkerhet: tilstrekkelig kontrollkapasitet og -evne, god straffesaksbehandling og samarbeid med vegmyndighetene og andre aktører. For at vi fortsatt skal ha Europas tryggeste veier, må vi også i fremtiden levere på disse viktige innsatsfaktorene, sier UP-sjef Runar Karlsen, og legger til at han ser fram til å ta fatt på oppgavene i Politidirektoratet.