september 23

Mange er usikker på hvordan en skal oppføre seg i rundkjøringer

1 av 4 er usikker på hvordan en skal oppføre seg i rundkjøringer og feil bruk av blinklys irriterer bilistene mest opplyser Gjensidige i en melding:

Voldsomt

  • Rundkjøringer engasjerer voldsomt og er et tema som preges av sterke meninger og stor usikkerhet. Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige og tror mye av grunnen ligger i at rundkjøringer finnes i forskjellige utgaver, med hensyn til inn- og utkjøringer, oppmerking, antall felt og så videre.

En undersøkelse som er gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at 25 prosent en eller flere ganger har følt seg usikker i en rundkjøring.

Likevel er det andre ting som irritere mest:

•At andre bruker blinklys feil eller ikke i det hele tatt – 75 prosent

•Har feil filskifte i rundkjøringen – 56 prosent

•Holder for høy fart inn i eller i selve

rundkjøringen – 53 prosent

•Kun 28 prosent irritere seg over at medtrafikanter kjører for sakte

Riktig?

Voll er glad for at mange gir uttrykk for at de er komfortabel med reglene ved kjøring i rundkjøring, men er dette riktig?

Erfaringer viser at mange overvurderer sine egne kunnskaper og tror at de kan reglene godt. Voll tror at når alt kommer til alt, så er veldig mange usikre på hvordan reglene faktisk er.

  • Ikke sjelden kan du får ulike svar, selv om de du spør, i utgangspunktet burde har klare svar på spørsmålet, sier Voll

Hver dag opplever flere titalls personer at det sier pang og at de får skadet bilen i en rundkjøring. I tillegg opplever mange nestenulykker, der det likevel går bra. Tidligere undersøkelser viser at halvparten av bilistene har opplevd en nestenulykke i en rundkjøring.

  • Antall rundkjøringene har økt kraftig de siste årene og mange har flere felt og flere inn og utkjøringer. Noen rundkjøringer kan til og med ha tre til fire felt inn eller ut av rundkjøringen, noe som kompliserer saken ytterligere, sier Voll.
  • Han tror mange er usikker når de beveger seg inn i områder med ukjente, og da spesielt store rundkjøringer med flere felt. I tillegg avløser ofte en rundkjøring seg med en ny rundkjøring få meter unna, noe som forsterker usikkerheten ytterligere, avslutter Voll.

3 av grunnene til at vi kjører feil i rundkjøringer er:

Dårlig veimerking

Dårlig kunnskap om regler

Veibredde – ett eller to felt uten merking


Foto via Gjensidige