september 24

Populært med åpent hus på sykehuset Østfold

Engasjerte og nysgjerrige sykepleier- og vernepleierstudenter, fikk et innblikk i sykehuslivet på Kalnes opplyser sykehuset i en artikkel;

Åpent hus for studenter

45 studenter som skal blir sykepleiere og vernepleiere møtte opp på Kalnes den 19 september.

Etter at sykehuset på Kalnes sto klart, har det jevnlig gått ut invitasjoner til studenter innenfor ulike helsefag som ønsker å vite mer om sykehuset. Denne gangen var det studenter som skal bli sykepleiere og vernepleiere, som var invitert.

Sykehusmedarbeidere fra hele 18 ulike seksjoner i sykehuset stilte opp under åpent hus-arrangementet. Medarbeiderne bød på informasjon om alt fra hvordan det er å jobbe i sykehuset og hva vi kan tilby medarbeidere, til hvordan ulikt medisinsk utstyr brukes, og hvordan ulike kroppsdeler fungerer. De 45 studentene fikk kjennskap til en rekke spennende fagområder, både innen somatikk (fysisk helse) og psykisk helsevern.

Sykehusets tillitsvalgte ønsker også å bidra til at nyutdannede fagpersoner vil søke jobb i sykehuset, og Norsk Sykepleierforbund var til stede for å svare på spørsmål.

Studentene fikk også mulighet til å bli med på en omvisning i vårt moderne sykehus.

  • Sykehuset Østfold har et bredt tilbud til nyansatte, med et eget introduksjonsprogram og traineeordning, og vi har regelmessige fagdager og det er gode muligheter for studenter å søke helgestillinger, som senere kan bli til både sommerjobb og en fast stilling. Vi håper å se studentene som var på besøk her, snart igjen, sier Ane Grimsrud, konstituert HR-sjef i Sykehuset Østfold.

Info:

Aktuell link | sykehuset Østfold

Foto via sykehuset Østfold