september 25

Flere klager på politiet

Politiet mottok 1047 klager i 2018. Det er en økning på 16 prosent fra 2017, og en økning på 26 prosent de siste fem årene opplyser Politidirektoratet i en artikkel:

Flest klager på adferd og saksbehandling/service

De mottatte klagene fordeler seg i all hovedsak på kategoriene «Adferd» (47 prosent) og «Saksbehandling/service» (37 prosent).

Kritikkverdige forhold i rundt en av ti klagesaker

Politiet finner kritikkverdige forhold i 112 av 942 behandlede klagesaker i 2018.

64 prosent av de kritikkverdige klagene er klager på politiets saksbehandling/service. Dette er en økning på 15 prosentpoeng fra 2017. Denne økningen forklares nesten utelukkende av klager på timebestillingssystem for pass og saksbehandlingstid for søknad om våpentillatelse.

-I 2018 hadde vi til dels store utfordringer med å møte borgernes forventninger til å bestille time for å få utstedt pass, og det er naturlig at dette gjenspeiler seg i antall klagesaker. I år har vi tatt grep for å komme denne problematikken i møte, blant annet ved å utvide bookingløsningen og åpningstider i perioder, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Viktig at publikum klager

Antallet klager politiet mottar årlig er svært lav sett i forhold til antall oppdrag og publikumsmøter. Men, ikke alle som har en negativ opplevelse sender inn en skriftlig klage. Det finnes derfor antagelig mørketall.

-Det er svært viktig for oss å ha gode rutiner for klagebehandling. Klagene utgjør et viktig potensial for læring og forbedring av politiets tjenester. Samtidig kan svarene klager får bidra til enten å skape forståelse for hvorfor politiet handlet som man gjorde, eller gi politiet muligheten til å beklage dersom vi finner at tjenestene burde vært utført på en annen måte. Vi oppfordrer de som er misfornøyde med politiets behandling til å klage, kommenterer Bjørnland.