september 25

Store skader etter front mot front-ulykke

To biler kolliderte front mot front på Hvaler onsdag-morgen ved 07-tiden.

Store skader

-To biler i front-mot-front kollisjon, store materielel skader. Ulykken har skjedd på fv. 108, ved Stokken.

En person i hver bil, begge har kommet seg ut av bilen på egen hånd. En person i hver bil.

Til akutt-mottak

De blir kjørt til akutt-mottaket på Kalnes.