september 26

– Øv deg på å være til stede bak rattet. 26.september..

26.september markeres EDWARD-dagen over hele Europa – en dag der ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Statens vegvesen oppfordrer trafikantene til en oppmerksom start på høstferien!

  • Når du sitter bak rattet, er det viktig at du har oppmerksomheten rettet mot trafikken, og hele sanseapparatet med deg. Vi kan ikke skru av tankene, men hva om vi alle sammen bruker bilturene i høstferien på å øve på å «bare» kjøre bil når vi kjører bil, oppfordrer Rita Aarvold i Statens vegvesen i en melding:

EDWARD (European Day Without A Road Death), ble lansert av politiets europeiske nettverk (TISPOL) i 2016, og markeres i en rekke land med arrangementer og aktiviteter.

Mobilbruk er toppen av isfjellet

Hele 3 av 10 dødsulykker i trafikken skjer på grunn av uoppmerksomhet, viser tall fra Statens vegvesens ulykkesanalyser. Både det du gjør, ser, hører, føler og tenker, kan ta oppmerksomheten din bort fra selve kjøringen.

  • Det holder ikke bare å ha blikket på veien og hendene på rattet – hodet må også være med. Mental uoppmerksomhet kan påvirke reaksjonsevnen din, og øke ulykkesrisikoen. Det er lett å tenke at mobilen har skylda i uoppmerksomheten, men mobilbruk er bare en liten del av et langt mer sammensatt problem, sier Aarvold.

Ofte er det ikke én enkelt årsak til at en ulykke skjer – ei heller kun én form for uoppmerksomhet. Det er summen av alt vi fordeler oppmerksomheten vår på, som kan skape livsfarlige situasjoner.

  • Håndfri mobil er vel og bra, men heller ikke det er risikofritt. Vi heier litt ekstra på de som klarer å legge bort mobilen helt, og bestemme seg for å være helt til stede i kjøresituasjonen. Det krever øvelse, men vi vet at du kan klare det, sier Aarvold.

Avhengig av hverandre i trafikken

  • Vi er mange som skal samarbeide på veien, både bilister og syklister, gående og sparkesyklende. I dette samspillet ligger det et enormt ansvar hos hver enkelt, et ansvar for at både du og de du møter kommer trygt fram, sier Aarvold.

EDWARD-dagen er en påminnelse om dette ansvaret. For å nå målet om ingen drepte og hardt skadde på veiene, må trafikantene samarbeide og være til stede i trafikksituasjonen.

  • Vi mennesker er ikke roboter, og vår oppmerksomhet er ikke utømmelig. Velger du, bevisst eller ubevisst, å bruke oppmerksomheten din på noe annet enn bilkjøring, velger du faktisk bort bilkjøringen. Hjelp hverandre å huske på hvor viktig det er å legge bort alt annet, og øv deg på å være til stede med både øyne, ører, hode og hender, sier Aarvold.

Statens vegvesen takker for at du har hodet med deg og alle sanser rettet mot trafikken – takk for oppmerksomheten.