oktober 01

Større valgfrihet for bileiere som mister eller blir frastjålet skilt

– Regjeringen gjør det nå litt enklere for de som er så uheldige å miste eller bli frastjålet bilskiltet sitt. Vi myker opp reglene, og åpner for at eiere av tyngre biler og næringskjøretøy i visse tilfeller skal kunne velge å beholde sitt gamle kjennemerke, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Tommy Skjervold i en melding:

I dag

I dag er det slik at kjennemerker som er stjålet eller mistet må meldes til politiet, og at Statens vegvesen deretter utsteder kjennemerker med ny kjennemerkekombinasjon. Dette fordi kjennemerker på avveie kan bli misbrukt og at det er uheldig om flere kjøretøy har samme kjennemerkekombinasjon.

Utfordrende for eiere av tynge bil og næringskjøretøy

Eierne av tyngre kjøretøy og næringskjøretøy opplever imidlertid mange utfordringer knyttet til bytte av kjennemerkekombinasjon. Det må blant annet ordnes med bombrikker, fartsskriver, ID-brikker til havne- og lossesteder, forsikringer, fergekort, løyver og leasingavtaler.

– Disse utfordringene kan oppleves så krevende at det er enklere å beholde den gamle kjennemerkekombinasjonen. I mange tilfeller vil kjøretøyeierne selv best kunne vurdere ulempene mot hverandre. Vi vil derfor myke opp disse reglene, sier Skjervold.

Endringene innebærer at kjøretøyeier derfor skal kunne velge å beholde den gamle kjennemerkekombinasjonen. Dette gjelder når:

•kjøretøy med tillatt totalvekt over 7500 kg (ikke tilhengere) mister ett av to kjennemerker,

•når kjøretøy med tillatt totalvekt over 7500 kg mister begge kjennemerkene og begge gjenfinnes og innleveres til Statens vegvesen innen en uke etter tidspunktet for tapet

•og kjøretøy som brukes i næringsvirksomhet og har tillatt totalvekt over 3500 kg mister ett av to kjennemerker og det gjenfinnes og innleveres til Statens vegvesen innen en uke etter tidspunktet for tapet.

For mindre kjøretøy videreføres dagens ordning

For personbiler, mopeder og motorsykler er det mindre ulemper med det å få ny kjennemerkekombinasjon. Dette har ikke vært del av høringen og dagens regelverk videreføres for slike kjøretøy.

Endringene i regelverket trer i kraft 1. oktober.