oktober 02

Nyutdannede får jobb, men faste ansettelser tar tid

88,5 prosent av studentene som gikk ut fra Politihøgskolen (PHS) våren 2018 har nå jobb i politiet. Av disse har 52,2 prosent fast stilling. Tallene viser at nyutdannede får jobb i politiet, men at faste ansettelser tar tid opplyser Politidirektoratet i en artikkel:

Tar tid

88,5 prosent av studentene som gikk ut fra PHS våren 2018 har nå jobb i politiet. Av disse har 52,2 prosent fast stilling. 92,4 prosent av studenter fra 2017-kullet jobber nå i politiet, og 83,1 prosent av disse er ansatt i faste stillinger. Av 2016-kullet er 95,6 prosent ansatt i politiet og 94,6 prosent av disse i faste stillinger.

-Tallene viser at nyutdannede får jobb etter endt politiutdannelse, men at det tar tid å få fast ansettelse. Vi er i rute til å nå målet om to politi pr 1000 i løpet av 2020, og forventer at også kullet som gikk ut i 2019 vil bli tilbudt faste stillinger i politiet om noe tid, sier HR-direktør i Politidirektoratet Karin Aslaksen.

Sommervikariater

47,4 prosent av studentene som bestod eksamen på PHS våren 2019 jobbet pr 30. juni i politiet. Disse var ansatt i midlertidige stillinger som sommervikarer.

  • Det er forventet at dette tallet vil gå noe tilbake ved neste måling for så å stige igjen utover året og i 2020, kommenterer Aslaksen.

Aktuell link