oktober 03

Åpnet døgnåpen hjelpelinje for voldsutsatte

På bildet – statsministeren åpner hjelpelinje for voldsutsatte. Foto via SMK

Døgnåpnet hjelpelinje for voldsutsatte åpnet

1.oktober 2019 åpnet statsminister Erna Solberg en ny nasjonal hjelpelinje for voldsutsatte. Det skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en melding.

Statsministeren sammen med (fra venstre) Ella Marie Hætta Isaksen, artist og ambassadør for Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl, leder for Krisesentersekretariatet, og Inger-Lise Walmsness Larsen, leder for Oslo krisesenter, på åpningen av VO-linjen.

116 006

Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen) 116 006 er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. VO-linjen er åpen døgnet rundt, og det er gratis å ringe dit.

Den som ringer kan være anonym og kan snakke om opplevelsene sine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. De som svarer hjelpelinjen jobber daglig med disse spørsmålene, og har erfaring fra møter med personer som utsettes for vold og overgrep.

Driftes

VO-linjen driftes av Krisesentersekretariatet i samarbeid med Oslo Krisesenter. VO-linjen finansieres av Justis- og beredskapsdepartementet.