oktober 04

84 000 tonn mindre salt på veiene forrige vinter

Brøyting, strøing og salting – fordelt på regioner. Foto via Statens vegvesen / opeide

| via Vegnett

Snudde

Bruken av salt i vinterdriften snudde ned forrige vinter. Vegvesenets entreprenører brukte 84 000 tonn mindre salt vinteren 2018/2019 sammenlignet med vinteren før. Dette tilsvarer en reduksjon på omtrent en firedel.

Reduksjonen er størst i de områdene i landet der saltbruken var uvanlig stor i 2017/2018-sesongen.

-Arbeider

– Vi arbeider for å få saltbruket lavere ned, men under forutsetning av at vi opprettholder en trafikksikker og fremkommelig vei, sier sjefingeniør Kai Rune Lysbakken i Statens vegvesen.

God vinterdrift er avgjørende for et forutsigbart veinett med god fremkommelighet.

Lysbakken understreker likevel at saltbruken sist vinter er på nivå med gjennomsnittet av de siste fem årene. Ambisjonene er fortsatt å optimalisere saltbruken.

Mest salt på riksveiene

Vegvesenets rapport om salting, strøing og brøyting i vintersesongen viser at vi bruker klart mest salt på riksveiene der vi har bar-asfalt-strategi.

– God vinterdrift er avgjørende for et forutsigbart veinett med god fremkommelighet, sier Lysbakken.

Brøytebilene kjørte 22 millioner km sist vinter. Entreprenørene brukte 700 000 tonn sand og 240 000 tonn salt for å holde vinterveiene åpne.

De totale mengdene påvirkes av nedbør og temperaturforholdene og vil variere fra år til år.


Aktuell link / produsert av Vegnett / Statens vegvesen