oktober 08

Varsler mer kontroll av tunge kjøretøy

I forbindelse med statsbudsjettet som ble lagt fram mandag formiddag, varsler regjeringen mer kontroll av tunge kjøretøy.

Styrkes

Regjeringen varsler at kontroll av tunge kjøretøyer på vinterføre styrkes. Kontroll av vinterutrustning, sikring av last, kontroll av bremser, kjøre- og hviletid og kabotasje er prioriterte områder i kontrollaktiviteten. Systemene for risikoklassifisering og skiltgjenkjenning bidrar til effektivisering av kontrollarbeidet, slik at kjøretøy med feil og mangler kontrolleres hyppigere enn kjøretøyer uten slike avvik.

Det arbeides med strengere standard til vinterdekk fra og med sesongen 2019–2020. Samferdselsdepartementet legger opp til å øke gebyrsatsene for mangler ved dekk og kjetting.

Link | Statens vegvesen