oktober 10

Trente med de beste på Rygge

-På flyplassen råder frykt og kaos. Væpnede terrorister har tatt terminalen og holder livredde passasjerer som gisler. Redningen er Forsvarets spesialkommando – og Heimevernet beskriver Forsvaret i en artikkel:

– Finn plassene deres!

Markørlederens stemme får soldatene til å spre seg ut over i terminalbygget på Rygge flyplass.

Tidligere var dette en livlig sivil flyplass, men denne dagen er den nedlagte flyplassen treningsbase for soldater fra Forsvarets spesialkommando og Heimevernet i Oslo, Akershus og Oslofjorden.

Soldatene må håndtere en tenkt gisselsituasjon. Fienden beveger seg rundt i lokalet med våpen, mens markører spiller sårede og skremte sivile som desperat venter på hjelp.

FIENDEN UT AV SPILL

Hjelpen står klar på utsiden. Politiet har bedt om bistand fra Forsvaret for å løse situasjonen, og soldater fra Forsvarets spesialkommando tar seg lydløst inn i bygget. Så smeller det. Spesialsoldatene runder et hjørne, og spillet er i full gang. Det går fort.

Gisseltakerne rekker knapt å reagere før de settes ut av spill. Det som en gang var La Baguette og O’Learys, blir effektivt sikret og tømt for markører. Noen har skuddskader, andre er lammet av frykt. Fienden har blitt tatt hånd om, og spesialsoldatene tar seg videre inn i bygget.

De gjennomsøker til sammen 18 000 kvadratmeter med flyplassterminal og tømmer alle rom for fiender og uskyldige sivile. Noen av soldatene sikrer, mens andre kontrollerer og geleider overlevende ut gjennom en nødutgang.

HEIMEVERNET STØTTER

Utenfor står innsatsstyrke Polar Bear VI fra Heimevernet, klare til å bistå. Forsvarets spesialkommando har bedt om støtte fra HV-01, som sikrer bygget fra utsiden, tar seg av de sårede og overtar kontrollen over terminalen når spesialsoldatene har gjort seg ferdig. Sanitetsressurser og hund kjøres frem og settes i beredskap. Behandlende sykepleier Jarl Evensen er en av dem som tar imot de sårede. Han klargjør dem for evakuering til sykehus.

– Det har vært veldig givende å øve med spesialstyrkene, og vi får innsikt i hverandres kapasitet til å behandle og evakuere sårede. Vi har samarbeidet godt med Forsvarets spesialkommando og andre heimevernsressurser på stedet.

Troppssjef i Polar Bear VI, Lars Andersen, har hatt et par travle timer med å koordinere innsatsen på stedet.

– Det er alltid lærerikt å jobbe med andre enheter. Vi er jo alle på forskjellige nivåer, og med ulike sterke og svake sider, påpeker han.

– Men alle møter med andre avdelinger er en arena for å lære nye ting, sier Andersen og legger til:

– Vi håper jo også at vi kan vise oss som en god samarbeidspartner i oppdragsløsningen.

SOLID STØTTE

Operasjonen ble ledet av politiet, og sammen med spesialoperatørene fikk Heimevernet trene på å bygge felles situasjonsforståelse. De fikk også testet samarbeidet mellom operatørene som håndterte situasjonen inne i bygget, og Heimevernet som støttet på utsiden.

Andersen sier samarbeidet med Forsvarets spesialkommando var bra. Tilbakemeldingen fra operatørene i spesialkommandoen var at innsatsstyrke Polar Bear viste seg som en solid støtte på utsiden – noe som gjorde at operatørene fikk konsentrere seg om å løse gisselsituasjonen inne i terminalbygget.


Aktuell link | produsert av Forsvaret | foto Forsvaret