oktober 11

Er idretts-Norge i for stor grad forbeholdt de pengesterke?

Hvordan kan idretten inkludere grupper med økonomiske og/eller kulturelle barrierer inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud? Foto: Eirik Førde/Norges idrettsforbund

Er idretts-Norge i for stor grad forbeholdt de pengesterke?

Hvordan kan man bedre inkludere grupper som opplever økonomiske og kulturelle barrierer for å delta i idretten? I anledning nasjonal inkluderingskonferanse den 17. oktober ønsker Norges idrettsforbund velkommen til fagseminar og debatt. Hvordan skal idretten inkludere barn og unge med innvandrerbakgrunn, eller barn og unge som lever i familier med lav betalingsevne spør Norges idrettsforbund i en melding:

  • Vi ønsker å motivere og inspirere idretten til å ta et enda større ansvar for inkludering. Når noen faller utenom, blir lokalmiljøet preget av dette. Idretten har en viktig rolle for å få alle som ønsker det, til å delta i idretten, sier Anja Veum, breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund.

Hjelper barn i familier med lavinntekt med aktivitetsguide

Flere av de største byene i landet står overfor spesielle utfordringer knyttet til å rekruttere barn og ungdom til idrettslagene. Hvordan kan idretten inkludere grupper med økonomiske og/eller kulturelle barrierer inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud? Under inkluderingskonferansen får vi høre hvordan Tromsø idrettsråd og Tromsø kommune har benyttet aktivitetsguider for å få barn i risikosonen inn i idrett. Vi vil også få presentert fakta om hvordan det står til med inkluderingsarbeidet i norsk idrett.

Streames

Inkluderingskonferansen vil bli streamet på idrettsforbundet.no

Diskuteres

Torsdag 17.oktober kl. 09.00 – 15.00