oktober 12

Kjenner du en snarvei til en bussholdeplass i Sarpsborg? Vil kartlegge

Bypakke Nedre Glomma skal gjøre det bedre og enklere for deg å komme fram til bussholdeplassene langs hovedbusslinjene.

I første omgang vil det arbeides med snarveier i Sarpsborg kommune. -Send inn forslag om hvor du mener det burde ha vært snarveien eller der bestående snarveier til bussholdeplasser bør utbedres oppfordrer Østfold kollektiv i en artikkel:

Hovedbusslinjene i Sarpsborg er:

1 Fredrikstad-Østfoldhallen-Greåker-Sarpsborg

2 Fredrikstad-Moum-Sarpsborg

4 Fredrikstad-Hannestad øst-Kalnes

12 Sandbakken-Kalnes

13 Blessom-Sarpsborg-Kalnes

14 Rekustadåsen-Hevingen-Ise

15 Sarpsborg-Hasle

Det kan være snarveier fra boligområder eller arbeidssteder eller fra andre områder der tilgang til busstopp ikke er god nok. Skriv gjerne forslag til hva du mener bør gjøres for å lage en god snarvei, slik som rydding av busker, oppretting med grus, drenering, skilting, bedre belysning, enkle trapper eller andre tiltak som ikke krever omfattende inngrep.

Send inn forslag med e-post til postmottak@ostfoldfk.no om hvor du mener det burde ha vært snarveier eller der bestående snarveier til bussholdeplasser bør utbedres. Merk forslaget med «Snarveier til bussholdeplasser i Sarpsborg».


Aktuell link