oktober 14

Flere seter og nye avganger på Østlandet

Fra 15.desember setter Vy opp flere nye avganger både i rush, på natten og i helgene på Østlandet. Det blir også over 7000 flere seter inn og ut av Oslo i rushtiden opplyser selskapet i en ny melding:

-Styrket

  • Vi gleder oss til å gi kundene våre et styrket togtilbud. Med nye avganger og flere seter håper vi at mange ønsker å velge toget framfor bilen, og at det blir enklere å reise miljøvennlig. Kundene våre er det aller viktigste for oss, og de får nå større valgfrihet og flere sitteplasser, sier Arne Fosen, konserndirektør i Vy tog.
  • Og endelig kan vi gi kundene våre på Østfoldbanen etterlengtede forbedringer i togtilbudet, sier Arne Fosen.

Her er noen av forbedringene som Vys kunder på Østlandet kan glede seg til fra 15.desember:

• Flere nye avganger i rushtiden, rundt 4000 flere sitteplasser inn mot Oslo i morgenrushet, og rundt 3200 flere sitteplasser ut av Oslo i ettermiddagsrushet.

• Halvtimesfrekvens hele helgen mellom Ski og Stabekk.

• Flere rushtidsavganger og flere seter mellom Stabekk og Moss.

• Nye tidlige og sene avganger og flere seter på Vestfoldbanen, fra Kongsberg og til og fra Lillehammer, som blant annet gir et bedre togtilbud til og fra Oslo Lufthavn og Sandefjord Lufthavn Torp.

• Én ekstra avgang daglig mellom Oslo og Göteborg, og nye rushtidsavganger mellom Oslo og Halden.

• Nye rushtidsavganger på Gjøvikbanen.

Les mer om endringene på linje R10, R11 og L12: Vy styrker togtilbudet til Gardemoen og Torp 

Oslo – Gøteborg

Den nye avgangen mellom Kongsberg og Eidsvoll, forbedringene på strekningen Drammen – Lillehammer, de nye avgangene mellom Oslo og Göteborg og ekstrasetene på søndager fra Skien til Eidsvoll blir satt opp på Vys eget initiativ. Øvrige endringer er finansiert av staten som en del av trafikkavtalen med Jernbanedirektoratet.

De nye avgangene og den økte setekapasiteten er blant annet mulig fordi flere togsett blir tilgjengelige fra Norske tog, som Vy leier tog fra.