oktober 15

Nye krav til tungbildekk og høyere gebyr

Foto via Vegnett / Aurlien

Nye krav

Nye krav til dekk fra vintersesongen 2020/2021 og høyere gebyr for brudd på krav skal få bort farlige vogntog fra norske vinterveger skriver Vegnett i en artikkel:

| Via Vegnett

Vegdirektoratet har på oppdrag av Samferdselsdepartementet gjennomført en høring om skjerpede krav til vinterdekk for tunge kjøretøy. De nye reglene er nå vedtatt.

Høringssvar og vurderinger i samråd med Samferdselsdepartementet ligger til grunn for de nye kravene.

3 peak mountain snowflake

– Vi har vi kommet frem til at det skal stilles krav om dekk av typen «3 peak mountain snowflake» på fremre styreaksler og drivaksler på kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg fra og med vintersesongen 2020/2021.

Det forteller Kurt Ottesen i Statens vegvesen som har hatt ansvaret for høringa. Han legger til at det er ulike meninger rundt dekk, men at en skjerping av kravene på nevnte aksler har støtte hos sentrale aktører i dekk- og transportbransjen.

Overgangsordning

Overgangsordningen på ett år er gitt da både dekk- og transportbransjen trenger tid til å innrette seg etter de nye reglene.

– Fra høringsinstansenes side har det vært et ønske om en lengre overgangsordning, mens departementet på sin side er opptatt av at de skjerpede kravene får virkning snarest mulig. Vi håper at alle aktører bruker det neste året til å innrette seg etter de nye kravene slik at overgangen går smidig, sier Ottesen.

Viderefører mønsterdybde

I høringa ble det også vurdert om minimum tillatt mønsterdybde skulle økes fra gjeldende 5 mm.

– Siden det er for lite kunnskap om en eventuell trafikksikkerhetsgevinst av en slik økning, samt at mange høringsinstanser er negative til en økning, er det bestemt at 5 mm videreføres, opplyser Ottesen.

Endrede gebyr

Det er også vedtatt økning og differensiering av gebyr for mangler ved vinterutrustningen. Disse har allerede trådt i kraft.

– Gebyrene ilegges den som har kjørt uten å ha med forskriftsmessige kjettinger, har dekk med mønsterdybde under lovlig minimum eller kjører uten vinterdekk i perioden der vinterdekk særskilt er påbudt.

Det opplyser Anne Berntzen i Statens vegvesen som har skrevet høringsdelen om differensiering av gebyrsatser.

Det gis ett gebyr per manglende kjetting eller dekk. Tidligere ble det kun gitt et gebyr for manglende kjetting, uavhengig av antall mangler.

Gebyrene for manglende kjetting er:

For motorvogn med tillatt totalvekt inntil 7 500 kg: 750 kr.

For motorvogn med tillatt totalvekt over 7 500 kg: 1 200 kr.

For motorvogn med tillatt totalvekt over 7 500 kg som trekker en tilhenger med tillatt totalvekt over 3 500 kg:1 500 kr.

Tidligere var gebyret for manglende kjetting på 1 000 kroner, uavhengig av antall mangler.

Gebyr for manglende vinterdekk eller under lovlig mønsterdybde

For motorvogn med tillatt totalvekt opp til 7 500 kg: 1 000 kr.

For motorvogn med tillatt totalvekt over 7 500 kg: 2 000 kr.

Tidligere var gebyret 750 kr. per dekk

——-

Aktuell link | via Vegnett